ஏப்ரல் 9 : நற்செய்தி வாசகம்


இயேசு சீடர்கள் அருகில் வந்து, அப்பத்தை எடுத்து அவர்களிடம் கொடுத்தார்; மீனையும் அவ்வாறே கொடுத்தார்.

யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 21: 1-14

அக்காலத்தில்

இயேசு தம் சீடருக்குத் திபேரியக் கடல் அருகே மீண்டும் தோன்றினார். அவர் தோன்றியது இவ்வாறு: சீமோன் பேதுரு, திதிம் எனப்படும் தோமா, கலிலேயாவிலுள்ள கானாவைச் சேர்ந்த நத்தனியேல், செபதேயுவின் மக்கள் ஆகியோரோடு இயேசுவின் சீடர்களுள் வேறு இருவரும் கூடியிருந்தனர். அப்போது சீமோன் பேதுரு அவர்களிடம், “நான் மீன்பிடிக்கப் போகிறேன்” என்றார். அவர்கள் “நாங்களும் உம்மோடு வருகிறோம்” என்று, போய்ப் படகில் ஏறினார்கள். அன்று இரவு அவர்களுக்கு மீன் ஒன்றும் கிடைக்கவில்லை.

ஏற்கெனவே விடியற்காலை ஆகியிருந்தது. இயேசு கரையில் நின்றார். ஆனால் அவர் இயேசு என்று சீடர்கள் அறிந்துகொள்ளவில்லை. இயேசு அவர்களிடம், “பிள்ளைகளே! மீன் ஒன்றும் படவில்லையா?” என்று கேட்டார். அதற்கு அவர்கள், “இல்லை” என்றார்கள். அவர், “படகின் வலப்பக்கத்தில் வலை வீசுங்கள்; மீன் கிடைக்கும்” என்று அவர்களிடம் கூறினார். அவர்களும் அவ்வாறே வீசினார்கள். மீன்கள் மிகுதியாய் அகப்பட்டதால் அவர்களால் வலையை இழுக்க முடியவில்லை. இயேசுவின் அன்புச் சீடர் அதைக் கண்டு பேதுருவிடம், “அங்கு நிற்பவர் ஆண்டவர்தாம்” என்றார். அதைக் கேட்டவுடன் தம் ஆடையைக் களைந்திருந்த சீமோன் பேதுரு ஆடையை இடுப்பில் கட்டிக்கொண்டு கடலில் குதித்தார். மற்ற சீடர்கள் மீன்களுடன் வலையை இழுத்துக்கொண்டு படகிலேயே வந்தார்கள். அவர்கள் கரையிலிருந்து வெகு தொலையில் இல்லை; ஏறக்குறைய நூறு மீட்டர் தொலையில்தான் இருந்தார்கள்.

படகைவிட்டு இறங்கியவுடன் கரியினால் தீ மூட்டியிருப்பதையும் அதன்மீது மீன் வைத்திருப்பதையும் அவர்கள் கண்டார்கள். அங்கு அப்பமும் இருந்தது. இயேசு அவர்களிடம், “நீங்கள் இப்போது பிடித்தவற்றில் சில மீன்களைக் கொண்டு வாருங்கள்” என்றார். சீமோன் பேதுரு படகில் ஏறி, வலையைக் கரைக்கு இழுத்தார். வலை நிறைய பெரிய மீன்கள் இருந்தன. அவற்றின் எண்ணிக்கை நூற்று ஐம்பத்து மூன்று. இத்தனை மீன்கள் இருந்தும் வலை கிழியவில்லை. இயேசு அவர்களிடம், “உணவருந்த வாருங்கள்” என்றார். சீடர்களுள் எவரும், “நீர் யார்?” என்று இயேசுவிடம் கேட்கத் துணியவில்லை. ஏனெனில், அவர் ஆண்டவர்தாம் என்று அவர்கள் அறிந்துகொண்டார்கள். இயேசு அவர்கள் அருகில் வந்து, அப்பத்தை எடுத்து அவர்களிடம் கொடுத்தார்; மீனையும் அவ்வாறே கொடுத்தார். இவ்வாறு, இயேசு இறந்து உயிருடன் எழுப்பப்பட்ட பின்பு தம் சீடருக்கு இப்போது மூன்றாம் முறையாகத் தோன்றினார்.

ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு.

------------------------------------------------

“இவராலன்றி வேறு எவராலும் மீட்பு இல்லை”

பாஸ்கா காலம் முதல் வாரம் வெள்ளிக்கிழமை

I திருத்தூதர் பணிகள் 4: 1-12

II யோவான் 21: 1-14

“இவராலன்றி வேறு எவராலும் மீட்பு இல்லை”

இயேசு தம் விலைமதிக்கப்பெறாத இரத்தத்தைச் சிந்தி நம்மை மீட்டுக்கொண்டார்:

ஒரு பங்கில், ஒன்றாம் வகுப்பிலிருந்து ஐந்தாம் வகுப்பு வரையுள்ள மறைக்கல்வி மாணவர்களுக்கு வழக்கமாகப் பாடம் எடுக்கவேண்டிய ஆசிரியர் அன்று வராததால், புதியவர் ஒருவர் அந்த வகுப்பிற்குப் பாடம் எடுக்கச்சென்றார். அன்றைய நாளில் இறைவாக்கினர் எசாயா நூல் 55வது அதிகாரம் பாடமாகத் தரப்பட்டிருந்தது. புதியவருக்கு ஓர் ஐயம் வந்தது. ‘கருத்தாழமிக்க இந்த இறைவார்த்தைப் பகுதி, இச்சிறியவர்களுக்குப் புரியுமா?’ என்பதுதான் அந்த ஐயம். உடனே அவர், அந்த அதிகாரத்தில் வருகின்ற, “...காசு பணமின்றித் திராட்சை இரசமும் பாலும் வாங்குகள்” என்ற முதல் இறைவார்த்தையை வாசித்துக் காட்டி, “நம்மால் காசு பணமின்றித் திராட்சை இரசமும் பாலும் வாங்க முடியுமா?” என்று மாணவர்களைப் பார்த்துக் கேட்டார்.

உடனே ஒரு சிறுமி எழுந்து, “நம்மால் அவற்றை வாங்க முடியும். ஏனெனில், இயேசு அதறகான விலையை ஏற்கெனவே கொடுத்துவிட்டார்” என்றார். இதைக் கேட்டு வியந்துபோன அந்தப் புதிய ஆசிரியர். “நீ சொல்வது மிகச் சரி. இயேசு நம்மை தம் விலைமதிக்கப்பெறாத இரத்தத்தைச் சிந்தி மீட்புக்கொண்டார். ஆகவே, நாம் மீட்பை இலவசமாகவே பெற்றுக்கொள்ளலாம்” என்றார்.

ஆம், நம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து தம் விலை மதிக்கப்பெறாத இரத்தத்தின் மூலம், மீட்பினை நமக்குக் கொடையாகத் தந்துவிட்டார். ஆதலால், நாம் அவரிடம் நம்பிக்கை கொள்வதன்மூலம் அவர் தருகின்ற மீட்பினைப் பெற்றுக்கொள்ளலாம். இன்றைய முதல்வாசகம், “இயேசுவால் அன்றி வேறு எவராலும் மீட்பு இல்லை” என்ற செய்தியை எடுத்துக்கூறுகின்றது. அதைக்குறித்து நாம் சிந்திபோம்.

விவிலியப் பின்னணி:

புனித பேதுருவும் யோவானும் கால் ஊனமுற்றிருந்த மனிதரை எழுந்து நடக்கச் செய்ததைத் தொடர்ந்து, “நீங்கள் எந்த வல்லமையால் அல்லது எந்தப் பெயரால் இதைச் செய்தீர்கள்? என்று தலைவர்களாலும் மக்களின் மூப்பர்களாலும் மறைநூல் அறிஞர்களாலும் தலைமைக் குருவாலும் அவர்கள் விசாரிக்கப்படுகின்றார்கள். அப்பொழுதுதான் புனித பேதுரு திருப்பாடல் 118: 22 இல் வரும் இறைவார்த்தையை மேற்கோள் காட்டிப் பேசிவிட்டு, “இவராலேயன்றி வேறு எவராலும் மீட்பு இல்லை” என்கின்றார்.

புனித பேதுரு சொல்லும் இவ்வார்த்தைகள் மிகவும் கவனிக்கத்தக்கவை. இயேசு ஒருவராலேயே நமக்கு மீட்பு அளிக்கமுடியும் என்பதால் (யோவா 14: 6; 1 திமொ 2: 5-6), அவரை நாம் யூதர்களைப்போன்று புறக்கணிக்கக்கூடாது; மாறாக, நாம் அவர்மீது நம்பிக்கை கொள்ளவேண்டும். நாம் நமக்கு மீட்பினை வழங்கும் இயேசுவிடம் நம்பிக்கை கொள்கின்றோமா? சிந்திப்போம்.

சிந்தனைக்கு:

 இயேசுவே உலகின் மீட்பர் (யோவா 4: 42)

 ‘இயேசு ஆண்டவர்’ என்ற வாயார அறிக்கையிடுவோர் மீட்புப் பெறுவர் (உரோ 10: 10)

 நாம் இயேசுவைப் புறக்கணிக்கின்றவர்களா? அல்லது நம்பி ஏற்றுக்கொள்பவர்களா?

இறைவாக்கு:

‘ஆட்டுக்குட்டியிடமிருந்துமே மீட்பு வருகின்றது’ (திவெ 7: 10) என்கிறது திருவெளிப்பாடு நூல். எனவே, நமக்கு மீட்பினை வழங்கும் இயேசுவிடம் நம்பிக்கை கொண்டு, இறையருளை நிறைவாகப் பெறுவோம்.

- மறைத்திரு. மரிய அந்தோணிராஜ், பாளையங்கோட்டை மறைமாவட்டம்.