மே 13 : முதல் வாசகம்


கொரிந்து நகரில் பவுல் வேலை செய்துவந்தார். ஒவ்வொரு ஓய்வுநாளும் அவர் தொழுகைக்கூடத்தில் பேசினார்.

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 18: 1-8

அந்நாள்களில்

பவுல் ஏதென்சை விட்டு கொரிந்துக்குப் போய்ச் சேர்ந்தார். அங்கே போந்துப் பகுதியில் பிறந்த அக்கிலா என்னும் பெயருடைய ஒரு யூதரையும் அவர் மனைவி பிரிஸ்கில்லாவையும் கண்டு அவர்களிடம் சென்றார். அவர்கள், “யூதர் அனைவரும் உரோமை நகரத்தை விட்டு வெளியேற வேண்டும்” என்ற கிலவுதியு பேரரசருடைய கட்டளைக்கு இணங்கி இத்தாலிய நாட்டைவிட்டு அண்மையில் அங்கு வந்திருந்தார்கள். கூடாரம் செய்வது அவர்களது தொழில். தாமும் அதே தொழிலைச் செய்பவராதலால் பவுல் அவர்களிடம் தங்கி வேலை செய்துவந்தார். ஒவ்வொரு ஓய்வுநாளும் அவர் தொழுகைக் கூடத்தில் யூதரிடமும் கிரேக்கரிடமும் பேசி அவர்கள் நம்பிக்கை கொள்ளச் செய்தார்.

சீலாவும் திமொத்தேயுவும் மாசிதோனியாவிலிருந்து வந்தபோது பவுல் இறைவாக்கை அறிவிப்பதில் ஆர்வத்தோடு ஈடுபட்டிருந்தார்; ‘இயேசுவே மெசியா’ என்று யூதரிடம் சான்று பகர்ந்துவந்தார். அவர்கள் அதனை எதிர்த்துப் பழித்துரைத்தபோது அவர் தமது மேலுடையிலிருந்த தூசியை உதறி, “உங்கள் அழிவுக்கு நீங்களே பொறுப்பு, நான் அல்ல. இனிமேல் நான் பிற இனத்தாரிடம் செல்கிறேன்” என்று கூறினார்;

அவ்விடத்தை விட்டுவிட்டுக் கடவுளை வழிபடும் தீத்துயுஸ்து என்னும் பெயருடைய ஒருவரின் வீட்டுக்குப் போனார். அவரது வீடு தொழுகைக்கூடத்தை அடுத்து இருந்தது. தொழுகைக்கூடத் தலைவரான கிறிஸ்பு என்பவர் தம் வீட்டார் அனைவரோடும் ஆண்டவரிடம் நம்பிக்கை கொண்டார். கொரிந்தியருள் பலரும் பவுல் கூறியவற்றைக் கேட்டு நம்பிக்கை கொண்டு திருமுழுக்குப் பெற்றனர்.

ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு.

மே 13 : பதிலுரைப் பாடல்


திபா 98: 1. 2-3ab. 3cd-4 (பல்லவி: 2b)

பல்லவி: பிற இனத்தார் முன், ஆண்டவர் தம் நீதியை வெளிப்படுத்தினார்.

அல்லது: அல்லேலூயா.

1 ஆண்டவருக்குப் புதியதொரு பாடல் பாடுங்கள்; ஏனெனில், அவர் வியத்தகு செயல்கள் புரிந்துள்ளார். அவருடைய வலக் கரமும் புனிதமிகு புயமும் அவருக்கு வெற்றியை அளித்துள்ளன. - பல்லவி

2 ஆண்டவர் தம் மீட்பை அறிவித்தார்; பிற இனத்தார் கண்முன்னே தம் நீதியை வெளிப்படுத்தினார்.

3ab இஸ்ரயேல் வீட்டாருக்கு வாக்களிக்கப்பட்ட தமது பேரன்பையும் உறுதிமொழியையும் அவர் நினைவுகூர்ந்தார். - பல்லவி

3cd உலகெங்குமுள்ள அனைவரும் நம் கடவுள் அருளிய விடுதலையைக் கண்டனர்.

4 உலகெங்கும் வாழ்வோரே! அனைவரும் ஆண்டவரை ஆர்ப்பரித்துப் பாடுங்கள்! மகிழ்ச்சியுடன் ஆர்ப்பரித்துப் புகழ்ந்தேத்துங்கள். - பல்லவி

நற்செய்திக்கு முன் வாழ்த்தொலி

யோவா 14: 18, 16: 22b

அல்லேலூயா, அல்லேலூயா! நான் உங்களைத் திக்கற்றவர்களாக விடமாட்டேன். உங்களிடம் திரும்பி வருவேன்; உங்கள் உள்ளம் மகிழ்ச்சி அடையும், என்கிறார் ஆண்டவர். அல்லேலூயா.

மே 13 : நற்செய்தி வாசகம்


நீங்கள் துயருறுவீர்கள்; ஆனால் உங்கள் துயரம் மகிழ்ச்சியாக மாறும்.

யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 16: 16-20

அக்காலத்தில்

இயேசு தம் சீடரிடம்: “இன்னும் சிறிது காலத்தில் நீங்கள் என்னைக் காணமாட்டீர்கள்; மீண்டும் சிறிது காலத்தில் என்னைக் காண்பீர்கள்” என்றார். அப்போது அவருடைய சீடருள் சிலர், “ ‘இன்னும் சிறிது காலத்தில் நீங்கள் என்னைக் காணமாட்டீர்கள்; மீண்டும் சிறிது காலத்தில் என்னைக் காண்பீர்கள்’ என்றும் ‘நான் தந்தையிடம் செல்கிறேன்’ என்றும் சொல்லுவதன் பொருள் என்ன?” என்று தங்களிடையே பேசிக்கொண்டனர். “இந்தச் ‘சிறிது காலம்’ என்பது என்ன? அவர் பேசுவது நமக்குப் புரியவில்லையே” என்றும் பேசிக்கொண்டனர்.

அவர்கள் தம்மிடம் கேள்வி கேட்க விரும்புவதை அறிந்த இயேசு அவர்களிடம் கூறியது: “ ‘இன்னும் சிறிது காலத்தில் நீங்கள் என்னைக் காணமாட்டீர்கள்; மீண்டும் சிறிது காலத்தில் என்னைக் காண்பீர்கள்’ என்று நான் சொன்னதைப் பற்றி உங்களிடையே சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். உறுதியாக உங்களுக்குச் சொல்கிறேன்: நீங்கள் அழுவீர்கள், புலம்புவீர்கள்; அப்போது உலகம் மகிழும். நீங்கள் துயருறுவீர்கள்; ஆனால் உங்கள் துயரம் மகிழ்ச்சியாக மாறும்.”

ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு.

---------------------------------------------------

I திருத்தூதர் பணிகள் 18: 1-8

II யோவான் 16: 16-20

“உங்கள் துயரம் மகிழ்ச்சியாக மாறும்”

இளைஞனின் துயரம் மகிழ்ச்சியாக மாறுதல்:

ஒரு நகரில் திமொத்தேயு என்றோர் இளைஞன் இருந்தான். இவனுடைய பெற்றோர் வெளிநாட்டில் இருந்ததால், இவன் மட்டுமே வீட்டில் தனியாக வாழ்ந்து வந்தான். இவன் ஒருநாள்கூடத் தவறாமல் கோயிலுக்குச் சென்று, திருப்பலி கண்டுவந்தான். ஒருநாள் காலையில் இவன் கோயிலுக்குச் சென்று, திருப்பலியில் பங்கேற்றுவிட்டு, வீட்டிற்குத் திரும்பி வந்தபொழுது, வழக்கமாக இவனுக்கு உணவு சமைத்துத் தரும் பணியாளர் வரவில்லை. நீண்ட நேரம் இவன் அவருக்காகக் காத்திருந்தும் அவர் வராததால், இவன் தேநீர் மட்டும் தயார்செய்து பருகிவிட்டு அலுவலகத்திற்குக் கிளம்பினான்.

வழக்கமாக இவன் அலுவலகத்திற்குத் தன்னிடமிருந்த நான்கு சக்கர ஊர்தியில்தான் செல்வான். அன்றைக்குப் பார்த்து, அந்த நான்கு சக்கர ஊர்தியும் இயங்காததால் இவன் பேருந்தில் பயணம் செய்தான். இவன் அலுவலகத்தை அடைந்து, தன் வேலையைச் செய்யத் தொடங்கியபொழுது, இவனிடமிருந்த அலைப்பேசி வேலை செய்யாததை அறிந்தான். இதனால் இவன், ‘என்ன இன்றைக்கு எல்லாமே வித்தியாசமாக நடக்கின்றது’ என்று மிகவும் மனம்வருந்தினான். அலுவலகத்தில் வேலையை முடித்துவிட்டு வீட்டுக்கு வந்தான். வீட்டில் நுழைந்ததும் மின்விசிறியைப் போட்டான். மின்விசிறி சுழலவில்லை. காரணம் மின்சாரம் தடைபட்டிருந்தது. இதனால் இவன் மிகுந்த மன உளைச்சல் அடைந்து, தன் அறையில் இருந்த இயேசுவின் திருவுருவப் படத்திற்கு முன்பாகச் சென்று, “இயேசுவே! இன்று ஏன் இப்படியெல்லாம் நடக்கின்றது” என்று சொல்லிக் கண்ணீர் விட்டு அழுதான்.

அப்பொழுது ஒரு குரல், “பணியாளர் இன்று வாரததற்குக் காரணம், அவருக்குக் கொரோனோ வந்திருக்கின்றது.. உன்னுடைய ஊர்தி இயங்காததற்குக் காரணம், ஒருவன் குடித்துவிட்டு, வாகனத்தை ஓட்டிவந்து,உன் ஊர்தியில் மோதுவதாக இருந்தது. உன்னுடைய அலைப்பேசி இயங்காததற்குக் காரணம், தவறான உன் நண்பன் ஒருவன் உன்னைத் தவறான வழிக்கு இட்டுச் செல்வதாக இருந்தது. மின்சாரம் தடைப்பட்டதற்குக் காரணம், மின்விசிறி அறுந்து உன் தலையில் விழுந்தது. இதனாலேயே இன்று உனக்கு இப்படி நடந்தது” என்று ஒலித்தது. இதைக் கேட்டதும் இவன், ‘எல்லாம் நல்லதுக்காகத்தான் நடந்திருக்கின்றது’ என்று நினைத்துக்கொண்டு, கவலை மறந்து மகிழ்ச்சியில் துள்ளிக் குதித்தான்.

ஆம், கடவுள் துக்கத்தை மகிழ்ச்சியாக மாற்றுவார். அதைத்தான் இந்த நிகழ்வும், இன்றைய நற்செய்தியும் எடுத்துக்கூறுகின்றன. அது குறித்து நாம் சிந்திப்போம்.

விவிலியப் பின்னணி:

இயேசு தம் சீடர்களிடம், “இன்னும் சிறிது காலத்தில் நீங்கள் என்னைக் காண மாட்டீர்கள்; மீண்டும் சிறிதுகாலத்தில் என்னைக் காண்பீர்கள்” என்று சொன்னதால், அவர்கள் கலக்கமுறுகின்றார்கள். இங்கு இயேசு சொல்லும் சிறிது காலம் என்பது அவர் விண்ணகம் செல்வதற்கும், திரும்பி வருவதற்கும் இடையே உள்ள காலமாகும். இயேசு தங்களைவிட்டுச் செல்ல இருக்கின்றார் என்று சீடர்கள் கலங்குகின்ற வேளையில்தான், “.....உங்கள் துயரம் மகிழ்ச்சியாக மாறும்” என்கிறார் இயேசு. ஆம், இப்பொழுது நாம் அனுபவிக்கும் துன்பங்கள் நிரந்தரமல்ல; அவை ஒருநாள் மாறும். எனவே, நமது துன்பங்களை இன்பமாக மாற்றும் ஆண்டவரில் நம்பிக்கை கொண்டு வாழ்வோம்.

சிந்தனைக்கு

 ஆண்டவர் எல்லா முகங்களிலிருந்தும் கண்ணீரைத் துடைத்துவிடுவார்(எசா 25:8)

 எதுவும் இங்கு நிரந்தமில்லை; நமது துன்பங்கள் உட்பட

 இதுவும் கடந்து போகும்

இறைவாக்கு:

‘உங்கள் கவலைகளையெல்லாம் அவரிடம் விட்டுவிடுங்கள். ஏனென்றால் அவர் உங்கள்மேல் கவலை கொண்டுள்ளார்’ (1பேது 5: 7) என்பார் புனித பேதுரு. எனவே, கவலைகளை மகிழ்ச்சியாகவும் துன்பங்களை இன்பமாகவும் மாற்றும் ஆண்டவரிடம் சரணடைந்து, இறையருளை நிறைவாகப் பெறுவோம்.

- மறைத்திரு. மரிய அந்தோணிராஜ், பாளையங்கோட்டை மறைமாவட்டம்.

மே 13: பரிசுத்த பாத்திமா செபமாலை அன்னை Our Lady of the Holy Rosary of Fátima


திருவிழா நாள்: மே 13

பரிசுத்த பாத்திமா அன்னை என்ற பெயர், போர்ச்சுக்கல் நாட்டின் ஃபாத்திமா நகரில், கி.பி. 1917ம் ஆண்டு, மே மாதம், 13ம் நாள் முதல், 1917ம் ஆண்டு, அக்டோபர் மாதம், 13ம் நாள் வரை லூசியா சான்ட்டோஸ் (Lúcia Santos), ஜெசிந்தா (Jacinta), பிரான்சிஸ்கோ மார்ட்டோ (Francisco Marto) என்ற மூன்று சிறாருக்கு அன்னை மாமரி  காட்சி அளித்ததன் அடிப்படையில் அவருக்கு வழங்கப்படுகின்ற பெயராகும். இந்த உலகின் பல்வேறு இடங்களில் மரியன்னை அளித்த காட்சிகளில் சிறப்பு வாய்ந்ததாக ஃபாத்திமா நகர் காட்சியும் விளங்குகிறது. இரண்டாம் உலகப் போர், ரஷ்ய நாட்டின் மனமாற்றம் ஆகியவை பற்றி ஃபாத்திமா அன்னை வழங்கிய முன்னறிவிப்புகள் அப்படியே பலித்ததால், ஃபாத்திமா காட்சி மிகவும் பிரபலம் அடைந்தது. ஃபாத்திமா அன்னையின் திருவிழா மே மாதம், 13ம் தேதி கொண்டாடப்படுகிறது.

வானதூதரின் காட்சிகள்:

கி.பி. 1916ம் ஆண்டு வசந்த காலத்தில், போர்ச்சுக்கல் நாட்டின் ஃபாத்திமா பகுதியில் ஆடுகளை மேய்த்துக் கொண்டிருந்த சிறுவர்களான லூசியா சான்ட்டோஸ், ஜெசிந்தா மார்ட்டோ, பிரான்சிஸ்கோ மார்ட்டோ ஆகியோருக்கு முன்பாக ஒரு வானதூதர் தோன்றி, தன்னை சமாதானத்தின் தூதர் (The Angel of Peace) என்று அறிமுகம் செய்தார். மேலும் அவர், "நான் போர்ச்சுக்கல் நாட்டின் காவல் தூதர், நீங்கள் பாவிகளுக்காக செபிக்க வேண்டும்" என்றும் சிறார் மூவரிடமும் கூறினார்.

கி.பி. 1917ம் ஆண்டு, மே மாதம், 13ம் தேதி, சிறார் மூவர் முன்னும் மீண்டும் தோன்றிய அதே வானதூதர் கையில் தற்போது நற்கருணையை ஏந்தி இருந்தார். அவரது கையில் இரசக் கிண்ணமும், அதன் மேலே அந்தரத்தில் மிதந்தவாறு நற்கருணை அப்பமும் காட்சி அளித்தன. நற்கருணையில் பிரசன்னமாகி இருக்கும் இயேசு கிறிஸ்துவிடம் கூறுமாறு பின்வரும் செபத்தை வானதூதர் அவர்களுக்கு கற்றுக்கொடுத்தார்:

“என் கடவுளே,

நான் உம்மை விசுவசிக்கிறேன், 

நான் உம்மை ஆராதிக்கிறேன்,

நான் உம்மை நம்புகிறேன், 

நான் உம்மை நேசிக்கிறேன்.

உம்மை விசுவசிக்காதவர்களுக்காகவும், 

உம்மை ஆராதிக்காதவர்களுக்காகவும்,

உம்மை நம்பாதவர்களுக்காகவும், 

உம்மை நேசிக்காதவர்களுக்காகவும்

உம்மிடம் மன்னிப்பு கேட்கின்றேன்.”

இறுதியாக, “இயேசு மற்றும் அன்னை மரியாயின்  இருதயங்கள் நம் மன்றாட்டுகளுக்குச் செவி கொடுக்கக் காத்திருக்கின்றன” என்று கூறி வானதூதர் அவர்கள் முன்னிருந்து மறைந்தார்.

மரியாயின்  காட்சிகள்:

அந்த தூதர் மறைந்தவுடன் சிறிது நேரத்தில், சிறார்கள் ஆடு மேய்த்துக் கொண்டிருந்த கோவா தா ஈ ரியாவின் ஒரு புதர் செடியின் மீது ஒளிமயமான ஒரு மேகம் வந்து இறங்கியது. அந்த மேகத்தின் மேல் அன்னை மாமரி தோன்றி காட்சி அளித்தார்கள். லூசியா சான்ட்டோஸ், ஜெசிந்தா மார்ட்டோ, பிரான்சிஸ்கோ மார்ட்டோ ஆகிய மூன்று பேரும் அந்த காட்சியைக் கண்டனர்.

மாமரியன்னை அவர்களிடம், "நான் செபமாலை அன்னை" என்று தம்மை அறிமுகம் செய்து கொண்டார்கள் மேலும், அந்த மூன்று சிறாரும், தொடர்ந்து ஒவ்வொரு மாதமும் 13ம் தேதி அதே இடத்திற்கு வர வேண்டும் என்று அன்னை கட்டளை இட்டார்கள். ஜூலை 13ம் தேதி, அன்னை மாமரி காட்சி அளித்தபோது சிறுவர்களுக்கு நரகத்தின் கொடிய வேதனைகளைக் காண்பித்தார். "பாவிகள் மனம் திரும்ப செப, தவ முயற்சிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்" என்றும் மாமரியன்னை அறிவுறுத்தினார்கள்.

மக்கள் நரகத்தில் விழாமல் இருக்க, "ஓ என் இயேசுவே! எங்கள் பாவங்களை மன்னியும். நரக நெருப்பிலிருந்து எங்களை மீட்டருளும். எல்லாரையும் விண்ணகப் பாதையில் நடத்தியருளும். உமது இரக்கம் யாருக்கு அதிகம் தேவையோ, அவர்களுக்கு சிறப்பாக உதவி புரியும்" என்ற செபத்தை செபிக்குமாறு மாமரி அன்னை கற்றுக் கொடுத்தார்கள். காட்சியை உறுதிப்படுத்தும் வகையில் அக்டோபர் மாதம், 13ம் தேதி, சூரியனில் ஓர் அதிசயம் நிகழும் என்றும் அவர் முன்னறிவித்தார்.

ஆகஸ்ட் மாதம், 13ம் தேதி, லூசியா, ஜெசிந்தா, பிரான்சிஸ்கோ மூவரும் அதிகாரிகளால் விசாரணைக்காக அழைத்துச் செல்லப்பட்டனர். எனவே அன்றைய தினத்துக்கு பதிலாக, மரியாயின் விண்ணேற்பு நாளான ஆகஸ்ட் மாதம், 15ம் தேதி, சிறார் மூவரும் அன்னையின் காட்சியைக் கண்டனர். மக்கள் பலரும் அன்னையின் அற்புதத்தைக் காண இச்சிறாரைப் பின்தொடர்ந்தனர்.

மேலும் அன்னை தமது காட்சிகளின்போது, மனிதரின் தீய நடத்தையையும், இறைவனின் கோபத்தையும் வெளிப்படுத்தினார். மரியாயின் காட்சி அளித்த வேளையில் நிகழ்ந்து கொண்டிருந்த முதல் உலகப் போர் விரைவில் முடியப் போவதாகவும், மக்கள் தொடர்ந்து பாவம் செய்தால் அதைவிடக் கொடிய உலகப் போர் மூளும் என்றும் அன்னை எச்சரிக்கை செய்தார். வானில் காரணமின்றி தோன்றும் ஓர் ஒளியே அந்த போருக்கு அடையாளமாக இருக்கும் என மாமரியன்னை முன்னறிவிப்பு செய்தார்.

கிறிஸ்தவர்கள் செபித்தால் மக்களிடையே குறிப்பாக பாப்பரசர் உலக ஆயர்களோடு இனைந்து ரஷ்யாவை மரியாயின் மாசற்ற இதயத்துக்கு அர்ப்பணிக்க வேண்டும் அர்ப்பணித்தால் மனமாற்றம் நிகழும் என்றும், கிறிஸ்துவை அறியாதவர்கள் விரைவில் மனம் திரும்புவார்கள் என்றும் அன்னை மாமரி  மொழிந்தார். தலை வணங்கி கடவுளிடம் மன்னிப்புக் கேட்குமாறும், கிறிஸ்துவின் திருச்சிலுவைமுன் மண்டியிட்டு செபிக்குமாறும் மாமரியன்னை அறிவுறுத்தினார். "இறுதி காலத்தில் மக்கள் கடவுளின் கட்டளைகளை மதிக்காமல் நடப்பர், மக்களிடையே மனக்கசப்பும் வெறுப்பும் நிலவும், மனிதர்கள் உலகையே அழிக்கும் பயங்கர ஆயுதங்களைக் கண்டுபிடிப்பர்" என்றும், "இயற்கை சக்திகளால் சிறிது சிறிதாக அழிவுகள் ஏற்பட கடவுள் அனுமதிப்பார். குளிர்ந்த இரவில் ஏற்படும் கொடிய கொள்ளை நோய்கள் மற்றும் நிலநடுக்கத்திற்கு பின் உலகத்தில் பேரழிவுகள் தொடங்கும், ஜெபமாலை தியானித்து கடவுளுக்கு விருப்பமான மக்கள் மட்டுமே அதில் தப்பி பிழைப்பர்" என்றும் அன்னை மாமரி கூறினார்.

கி.பி. 1917ம் ஆண்டு, அக்டோபர் மாதம், 13ம் தேதி, அன்னையின் காட்சியைக் காண சுமார் 70 ஆயிரம் பேர் கூடி இருந்ததாக நம்பப்படுகிறது. அப்போது வானில் வியத்தகு அதிசயங்கள் தோன்றின. வானில் இருந்து பல வண்ணங்கள் தோன்றி மக்கள் மேல் ஒளிர்ந்தன. பெரிய மழை பெய்த வேளையிலும் அன்னை மாமரி காட்சி அளித்த புதரும் 3 சிறார்கள் இருந்த இடமும் மட்டும் உலர்ந்தே காணப்பட்டன. மக்கள் பலரும் அன்னை தோன்றிய ஒளிரும் மேகத்தைக் கண்டனர். அப்போது அவர் சிறாரிடம், "மக்கள் செபிக்க வேண்டும்; பாவத்தினால் கடவுளின் உள்ளத்தை புண்படுத்தக்கூடாது" என்று மிகவும் வலியுறுத்தி கூறினார். மக்களின் மனமாற்றத்திற்காக செபமாலை செபிக்கப்பட வேண்டுமென்றும், இறுதியில் தனது மாசற்ற இதயம் வெற்றி பெறும் என்றும் மாமரியன்னை மொழிந்தார்.

சூரியனில் அற்புதம் நிகழ்ந்தபோது, சூரியன் மக்களின் கண்களுக்கு குளிர்ந்த நிலவு போன்று தோன்றியது. அது பம்பரம் போல சுழன்றவாறு, சிறிது நேரம் அங்கும் இங்குமாக தள்ளாடியது. இவற்றை அங்கிருந்த அனைவரும் பார்த்தனர். இந்த செய்தி போர்ச்சுக்கல் நாட்டு பத்திரிகைகள் அனைத்திலும் நிழற்படங்களுடன் வெளிவந்தது.

மூன்று இரகசியங்கள்:

முதல் இரகசியம்: 

அன்னை மாமரி ஃபாத்திமாவில் காட்சி அளித்தபோது, மக்கள் பாவத்தில் இருந்து மனந்திரும்பவில்லை என்றால் மீண்டும் ஓர் உலகப் போர் தோன்றும் என்றும், காரணமின்றி இரவு வானில் தோன்றும் ஓர் ஒளியே அதற்கு அடையாளமாக இருக்கும் என்றும் கூறினார். அன்னை முன்னறிவித்த அந்த ஒளி, 1938 ஜனவரி 25ம் தேதி வானில் தோன்றி, பூமியின் வட அரைக்கோளம் முழுவதும் ஒளிர்ந்தது. அதைத் தொடர்ந்து இரண்டாம் உலகப் போர் மூண்டது.

இரண்டாம் இரகசியம்: 

அன்னை மாமரி ஃபாத்திமாவில் காட்சி அளித்தபோது ரஷ்யா தனது மாசற்ற இதயத்திற்கு ஒப்புக்கொடுக்கப்பட வேண்டுமென்றும், ரஷ்யா கம்யூனிசக் கொள்கைகளில் இருந்து மனந்திரும்ப கிறிஸ்தவர்கள் அனைவரும் செபிக்க வேண்டுமென்றும் கேட்டுக்கொண்டார். திருத்தந்தை 12ம் பயஸ் முதலில் உலகத்தையும், கி.பி. 1952ம் ஆண்டு, ஜூலை மாதம், 7ம் தேதி, 'சாக்ரோ வெர்ஜென்ட்டே' (Sacro Vergente) என்ற தனது திருத்தூது மடல் வழியாக ரஷ்யாவையும் மரியாயின்  மாசற்ற இருதயத்துக்கு அர்ப்பணித்தார். கி.பி. 1984ம் ஆண்டு, திருத்தந்தை 2ம் ஜான் பவுல், உலகத்தை மீண்டும் மரியாயின்  மாசற்ற இருதயத்துக்கு அர்ப்பணித்தார். 1990களில் ரஷ்யா கம்யூனிசக் கொள்கைகளில் இருந்து மனம் திரும்பியது.

மூன்றாம் இரகசியம்: 

அன்னை மாமரி  ஃபாத்திமாவில் காட்சி அளித்தபோது, இறுதி காலத்தில் மக்கள் கடவுளை மறந்து தீய வழிகளில் ஆர்வமாக இருப்பார்கள் என்றும், தீவிரவாதமும், வன்முறைகளும், பயமும் அதிகரிக்கும் என்றும், கத்தோலிக்க திருச்சபையும் திருத்தந்தையும் அதிகம் துன்புற வேண்டியிருக்கும் என்றும், கடவுள் பல்வேறு துன்பங்களை உலகில் அனுமதிப்பார் என்றும், உண்மை கடவுள் மீது உறுதியான நம்பிக்கை கொள்வோர் அழிவில் இருந்து தங்களைக் காத்துக்கொள்வர் என்றும், இறுதியில் தமது மாசற்ற இருதயம் வெற்றிபெறும் என்றும் அறிவித்தார்.

இந்த இரகசியங்கள் லூசியா சான்ட்டோசின் குறிப்புகளின்படி, கத்தோலிக்க திருச்சபையால் வெளியிடப்பட்டன. இரகசியங்களின் செய்தி சில வேளைகளில் வேறுவிதமாகவும் கூறப்படுகிறது. இந்த மூன்று இரகசியங்களைத் தவிர மற்றும் சில செய்திகளையும் அன்னை வழங்கினார். ஜெசிந்தாவும், பிரான்சிஸ்கோவும் சிறு வயதிலேயே இறந்துவிடுவர் என்றும், தனது செய்தியைப் பரப்ப லூசியா பல ஆண்டுகள் உயிரோடு இருப்பார் என்றும் மரியன்னை முன்னறிவித்திருந்தார். அதுவும் அவ்வாறே நிகழ்ந்தது.

கி.பி. 1981ம் ஆண்டு, மே மாதம், 13ம் தேதி, ஃபாத்திமா அன்னையின் திருவிழா அன்று, திருத்தந்தை 2ம் ஜான் பவுல் "அலி ஆக்கா" என்ற துருக்கிய இளைஞனால் துப்பாக்கியால் சுடப்பட்டபோது, தான் அன்னையின் கரங்களால் பாதுகாக்கப்பட்டதை உணர்ந்ததாக அவர் கூறினார். அவரது உடலில் பாய்ந்த துப்பாக்கித் தோட்டா, பின்பு ஃபாத்திமா அன்னையின் கிரீடத்தில் பதிக்கப்பட்டது. திருத்தந்தை 2ம் ஜான் பவுல் துப்பாக்கியால் சுடப்பட்ட இந்த சம்பவம், ஃபாத்திமாவின் மூன்றாவது இரசியத்தின் நிறைவேறுதலாக கருதப்படுகிறது.

ஃபாத்திமா பேராலயம்:

லூசியா, ஜெசிந்தா, ஃபிரான்சிஸ் ஆகியோர் மரியாயின் காட்சிகளை கண்ட நாட்கள் முதலே, ஃபாத்திமா காட்சிகளின் உண்மைத் தன்மையை ஆய்வு செய்யும் பணியைத் திருச்சபை அதிகாரிகள் மேற்கொண்டு வந்தனர். மேலும், கி.பி. 1917ம் ஆண்டு, அக்டோபர் மாதம், 13ம் தேதி காட்சியின்போது, நிகழ்ந்த சூரியனின் அற்புதத்தை எழுபதாயிரம் மக்கள் கண்டது இந்த காட்சியின் உண்மைத்தன்மைக்கு மேலும் வலுசேர்த்தது. ஃபாத்திமா காட்சிகளுக்கு பிறகு, கத்தோலிக்க திருச்சபை மக்களிடையே புனித வாழ்வு மலர பல்வேறு செப, தவ முயற்சிகளை மேற்கொண்டது. செபமாலை செபிக்கும் ஆர்வத்தை கிறிஸ்தவர்களிடையே அதிகரித்தது.

பல்வேறு விசாரணைகளுக்கு பின்பு, கி.பி. 1930ம் ஆண்டு, அக்டோபர் மாதத்தில் ஃபாத்திமா காட்சிகளின் உண்மைத்தன்மை திருச்சபையால் உறுதிசெய்யப்பட்டது. திருத்தந்தை 11ம் பயஸ், ஃபாத்திமா அன்னையின் வணக்கத்திற்கு அனுமதி வழங்கினார். இதன் மூலம் ஃபாத்திமா நகர், அன்னை மரியாயின் பக்தர்கள் வந்து செல்லும் புனித இடமாக மாறியது.

அதன் பிறகு அன்னை மாமரி காட்சி அளித்த புதரின் அருகில் மரியாயின் பெயரில் பெரிய ஆலயம் ஒன்று கட்டி எழுப்பப்பட்டது. வானதூதர் காட்சி அளித்த இடத்தில் நினைவு சிற்பமும், மரியன்னை காட்சி அளித்த இடத்தில் நினைவு சிற்றாலயமும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. ஆண்டுதோறும் உலகெங்கும் இருந்து இலட்சக்கணக்கான திருப்பயணிகள் ஃபாத்திமா அன்னை பேராலயத்தை நாடிச் செல்கின்றனர்.

திருத்தந்தை 2ம் ஜான் பவுல், ஃபாத்திமாவுக்கு மூன்றாவது முறையாக திருப்பயணம் மேற்கொண்டபோது, கி.பி. 2000ம் ஆண்டு, மே மாதம், 13ம் நாளன்று, ஜெசிந்தா மார்ட்டோ, பிரான்சிஸ்கோ மார்ட்டோ ஆகியோருக்கு அருளாளர் பட்டம் வழங்கினார். 2010ம் ஆண்டு, மே மாதம், 13ம் தேதி திருத்தந்தை பதினாறாம் பெனடிக்ட் ஃபாத்திமா பேராலயத்தை நேரில் தரிசித்து, அன்னை மரியாயிடம் செபித்தார்.

திருக்காட்சியாளர்களுக்கு புனிதர் பட்டம்:

ஃபாத்திமா செபமாலை அன்னையின் திருக்காட்சியாளர்களாகிய அருளாளர்கள் ஜசிந்தா மற்றும் ஃபிரான்சிஸ்கோ (Jacinta and Francisco) ஆகிய இருவரும் கி.பி. 2017ம் ஆண்டு, மே மாதம், பதின்மூன்றாம் தேதி திருத்தந்தை ஃபிரான்சிஸ் அவர்களால் ஃபாத்திமா அன்னை பேராலயத்தில் புனிதர்களாக அருட்பொழிவு செய்விக்கப்பட்டனர்.