ஜூலை 23 : முதல் வாசகம்


மோசே வழியாகத் திருச்சட்டம் அருளப்படுகிறது.

விடுதலைப் பயண நூலிலிருந்து வாசகம் 20: 1-17

கடவுள் அருளிய வார்த்தைகள் இவையே:

நானே உன் கடவுளாகிய ஆண்டவர்; அடிமை வீடாகிய எகிப்து நாட்டினின்று உன்னை வெளியேறச் செய்தவர். என்னைத் தவிர வேறு தெய்வங்கள் உனக்கு இருத்தல் ஆகாது.

மேலே விண்வெளியில், கீழே மண்ணுலகில், பூமிக்கடியே நீர்த்திரளில் உள்ள யாதொன்றின் சிலையையோ ஓவியத்தையோ நீ உருவாக்க வேண்டாம். நீ அவைகளை வழிபடவோ அவற்றிற்குப் பணிவிடை புரியவோ வேண்டாம். ஏனெனில் உன் கடவுளும் ஆண்டவருமாகிய நான் இதைச் சகித்துக் கொள்ளமாட்டேன்; என்னைப் புறக்கணிக்கும் மூதாதையரின் பாவங்களைப் பிள்ளைகள் மேல் மூன்றாம் நான்காம் தலைமுறை மட்டும் தண்டித்துத் தீர்ப்பேன். மாறாக என்மீது அன்புகூர்ந்து என் விதிமுறைகளைக் கடைப்பிடிப்போருக்கு ஆயிரம் தலைமுறைக்கும் பேரன்பு காட்டுவேன்.

உன் கடவுளாகிய ஆண்டவரின் பெயரை வீணாகப் பயன்படுத்தாதே; ஏனெனில், தம் பெயரை வீணாகப் பயன்படுத்துபவரை ஆண்டவர் தண்டியாது விடார்.

ஓய்வு நாளைத் தூயதாகக் கடைப்பிடிப்பதில் கருத்தாயிரு. ஆறு நாள்கள் நீ உழைத்து உன் அனைத்து வேலையையும் செய்வாய். ஏழாம் நாளோ உன் கடவுளாகிய ஆண்டவருக்கான ஓய்வு நாள். எனவே அன்று நீயும் உன் மகனும் மகளும் உன் அடிமையும் அடிமைப் பெண்ணும் உன் கால்நடைகளும் உன் நகர்களுக்குள் இருக்கும் அன்னியனும் யாதொரு வேலையும் செய்ய வேண்டாம். ஏனெனில், ஆண்டவர் ஆறு நாள்களில் விண்ணுலகையும், மண்ணுலகையும், கடலையும், அவற்றிலுள்ள அனைத்தையும் படைத்து ஏழாம் நாளில் ஓய்ந்திருந்தார். இவ்வாறு ஆண்டவர் ஓய்வு நாளுக்கு ஆசிவழங்கி அதனைப் புனிதப்படுத்தினார்.

உன் கடவுளாகிய ஆண்டவர் உனக்கு அளிக்கும் நாட்டில் உன் வாழ்நாள்கள் நீடிக்கும்படி, உன் தந்தையையும் உன் தாயையும் மதித்து நட. கொலை செய்யாதே. விபசாரம் செய்யாதே. களவு செய்யாதே. பிறருக்கு எதிராகப் பொய்ச் சான்று சொல்லாதே.

பிறர் வீட்டைக் கவர்ந்திட விரும்பாதே; பிறர் மனைவி, அடிமை, அடிமைப் பெண், மாடு, கழுதை, அல்லது பிறர்க்கு உரியது எதையுமே கவர்ந்திட விரும்பாதே.

ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு.

ஜூலை 23 : பதிலுரைப் பாடல்


திபா 19: 8. 9. 10. 11 (பல்லவி: யோவா 6: 68)

பல்லவி: ஆண்டவரே, நிலைவாழ்வு அளிக்கும் வார்த்தைகள் உம்மிடமே உள்ளன.

8 ஆண்டவரின் நியமங்கள் சரியானவை; அவை இதயத்தை மகிழ்விக்கின்றன. ஆண்டவரின் கட்டளைகள் ஒளிமயமானவை; அவை கண்களை ஒளிர்விக்கின்றன. - பல்லவி

9 ஆண்டவரைப் பற்றிய அச்சம் தூயது; அது எந்நாளும் நிலைத்திருக்கும். ஆண்டவரின் நீதிநெறிகள் உண்மையானவை; அவை முற்றிலும் நீதியானவை. - பல்லவி

10 அவை பொன்னினும், பசும் பொன்னினும் மேலாக விலைமிக்கவை; தேனினும், தேனைடையினின்று சிந்தும் தெளிதேனினும் இனிமையானவை. - பல்லவி

11 அவற்றால் அடியேன் எச்சரிக்கப்படுகின்றேன்; அவற்றைக் கடைப்பிடிப்போருக்கு மிகுந்த பரிசுண்டு. - பல்லவி

நற்செய்திக்கு முன் வாழ்த்தொலி

லூக் 8: 15

அல்லேலூயா, அல்லேலூயா! சீரிய நல் உள்ளத்தோடு வார்த்தையைக் கேட்டு, அதைக் காத்து, மன உறுதியுடன் பலன் தருகிறவர் பேறுபெற்றோர். அல்லேலூயா.

ஜூலை 23 : நற்செய்தி வாசகம்


இறைவார்த்தையைக் கேட்டுப் புரிந்துகொள்பவர்கள் பயன் அளிப்பர்.

✠ மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 13: 18-23

அக்காலத்தில்

இயேசு தம் சீடருக்குக் கூறியது: “விதைப்பவர் உவமையைப் பற்றிக் கேளுங்கள்: வழியோரம் விதைக்கப்பட்ட விதைகளுக்கு ஒப்பானோர் இறையாட்சியைக் குறித்த இறைவார்த்தையைக் கேட்டும் புரிந்து கொள்ளமாட்டார்கள். அவர்கள் உள்ளத்தில் விதைக்கப்பட்ட விதைகளைத் தீயோன் கைப்பற்றிச் செல்வான்.

பாறைப் பகுதிகளில் விதைக்கப்பட்ட விதைகளுக்கு ஒப்பானோர் இறைவார்த்தையைக் கேட்டவுடன் அதை மகிழ்ச்சியோடு ஏற்றுக் கொள்வார்கள். ஆனால், அவர்கள் வேரற்றவர்கள். எனவே அவர்கள் சிறிது காலமே நிலைத்திருப்பார்கள்; இறைவார்த்தையின் பொருட்டு வேதனையோ இன்னலோ நேர்ந்த உடனே தடுமாற்றம் அடைவார்கள்.

முட்செடிகளுக்கு இடையில் விழுந்த விதைகளுக்கு ஒப்பானோர் இறை வார்த்தையைக் கேட்டும் உலகக் கவலையும் செல்வ மாயையும் அவ்வார்த்தையை நெருக்கிவிடுவதால் பயன் அளிக்கமாட்டார்கள்.

நல்ல நிலத்தில் விதைக்கப்பட்ட விதைகளுக்கு ஒப்பானோர் இறைவார்த்தையைக் கேட்டுப் புரிந்துகொள்வார்கள். இவர்களுள் சிலர் நூறு மடங்காகவும், சிலர் அறுபது மடங்காகவும், சிலர் முப்பது மடங்காகவும் பயன் அளிப்பர்.”

ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு.

___________________________________________

பொதுக்காலம் பதினாறாம் வாரம் வெள்ளிக்கிழமை

திருப்பாடல் 19: 8, 9, 10, 11 (யோவா 6: 68)

கடவுளின் நிலைவாழ்வு அளிக்கும் வார்த்தைகள்

பார்வை இழந்தவர் நான்கு முறை திருவிவிலிய வாசித்தல்:

The wonders of the Word of God என்ற நூலில் ராபர்ட் எல்.சும்னர் (Robert L. Sumner) என்பவர் சொல்லக்கூடிய நிகழ்வு இது. சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அமெரிக்காவில் உள்ள கான்சாஸ் (Kansas) நகரில் குண்டுவெடிப்பு ஏற்பட்டது. இதில் கிறிஸ்தவ சமயத்தில் சேர்ந்து, ஒருசில மாதங்களே ஆன இளைஞர் ஒருவர் பார்வை இழந்தார். மேலும் இவரது இரண்டு கைகளும் முற்றிலுமாகச் சேதமடைந்தன. இந்த நிலையிலும், திருவிவிலியம் வாசிப்பதில் மிகுந்த ஆர்வம் கொண்டிருந்த இவர் எப்படியாவது திருவிவிலியம் வாசிக்க நினைத்தார்.

இச்சமயத்தில் இங்கிலாந்தில் பெண் ஒருவர் தன் இதழ்களைக் கொண்டு (Lips) பார்வையற்றவர்கள் வாசிக்கப் பயன்படுத்தும் ப்ரெயிலியின் (Braille) மூலம் திருவிவிலியத்தை வாசிப்பதாகக் கேள்விப்பட்டார். இச்செய்தி இவருக்கு நம்பிக்கை ஊட்டியது. எனவே இவர், ‘நாமும் ஏன் ப்ரெயிலின் மூலம் திருவிவிலியத்தை வாசிக்கக்கூடாது என்று முடிவு செய்தார். இதைத் தொடர்ந்து ப்ரெயிலி முறையில் வடிவமைக்கப்பட்ட திருவிவிலியம் இவருக்குக் கொடுக்கப்பட்டது. இவர் அதைத் தன் இதழ்களைக் கொண்டு வாசிக்க முற்பட்டபோதுதான் தெரிந்தது, குண்டுவெடிப்பில் இவரது இதழ்களும் செயலிழந்து போய்விட்டன என்று. இதனால் இவர் மன உளைச்சலுக்கு உள்ளானார். இதையடுத்துத் தற்செயலாக இவரது நா ப்ரெயிலி முறையில் வடிவமைக்கப்பட்ட திருவிவிலியத்தில் பட, நாவினால் இவரால் திருவிவிலியத்தை வாசிக்க முடிந்தது. இதனால் இவர் நாவினாலேயே ப்ரெயிலி முறையில் வடிவமைக்கப்பட்ட திருவிவிலியத்தைத் தொட்டுத் தொட்டு, அதை நான்கு முறை வாசித்தார்.

ஆம், இந்த நிகழ்வில் வரும் கிறிஸ்தவ இளைஞர் குண்டுவெடிப்பில் தன் கண்களை இழந்தாலும், நாவில் தொட்டுத் தொட்டு நான்குமுறை திருவிவிலியத்தை வாசித்தது நம்மை வியப்படைய வைக்கின்றது. திருவிவிலியத்தின்மீது இவர் எந்தளவுக்குத் தாகம் கொண்டிருந்தால் இப்படியொரு செயலைச் செய்திருப்பார் என்று நாம் கற்பனை செய்து பார்த்துக் கொள்ளலாம். இன்று நாம் பாடக்கேட்ட பதிலுரைப்பாடல், கடவுளின் வார்த்தை பசும்பொன்னிலும் மேலாக விலைமிக்கவை என்ற செய்தியைச் சொல்கின்றது. அது குறித்து நாம் சிந்திப்போம்.

விவிலியப் பின்னணி:

மிகப்பெரிய எழுத்தாளரும் சிந்தனையாளருமான சி.எஸ்.லெவிஸ் திருப்பாடல் 19 ஐக் குறித்துச் சொல்லும்பொழுது, “திருப்பாடல்களிலியே சிறந்ததொரு திருப்பாடல், திருப்பாடல் 19 தான். மேலும் இத்திருப்பாடலில் இடம்பெறும் வார்த்தைகள் அவ்வளவு அற்புதமானவை என்று குறிப்பிடுவார். சி.எஸ். லெவிஸ் சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகள் முற்றிலும் உண்மை.

கடவுள் வார்த்தையைக் குறிக்க இத்திருப்பாடலில், திருச்சட்டம், ஒழுங்குமுறை, நியமங்கள், கட்டளைகள், அச்சம், நீதிநெறிகள் என ஆறு விதமான வார்த்தைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. கடவுளுடைய வார்த்தையின் மேன்மையை, இனிமையை விவரிக்க எத்தனை வார்த்தைகளைப் பயன்படுத்தினாலும் போதாது. புத்துயிர் அளிக்கும் அவ்வார்த்தைகளை நாம் வாழ்வாக்கினால் அதைவிடச் சிறப்பான ஒரு செயல் வேறொன்றுமில்லை

சிந்தனைக்கு:

 கடவுளுடைய வார்த்தை உயிருள்ளது (எபி 4: 12).

 ஆண்டவரின் வார்த்தையோ என்றென்றும் நிலைத்திருக்கும் (எசா 40: 😎

 நிலைவாழ்வளிக்கும் கடவுளின் வார்த்தையை நாம் கடைப்பிடித்து வாழ்வது எப்போது?

ஆன்றோர் வாக்கு:

‘கடவுளின் வார்த்தை உங்களை அமைதியானயும் நம்பிக்கையும் நிறைந்த இடத்திற்கு அழைத்துச் செல்லும்’ என்பார் சுமித் விக்கில்ஸ்வொர்த் என்ற அறிஞர். எனவே, நமக்கு அமைதியையும் எல்லா ஆசிகளையும் தரும் இறைவார்த்தையை வாசித்து, வாழ்வாக்கி, இறையருளை நிறைவாகப் பெறுவோம்.